ฝึกอบรมการจัดเก็บตัวอย่างเลือดเพื่อให้ได้ผล LAB ที่ถูกต้อง ที่โรงพยาบาลการุญเวช ปทุมธานี


 เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 บริษัท กรุงเทพอินเตอร์โปรดักส์ โดยฝ่ายขายได้จัดฝึกอบรมการจัดเก็บตัวอย่างเลือดเพื่อให้ได้ผล LAB ที่ถูกต้อง ที่โรงพยาบาลการุญเวช ปทุมธานี