ตรวจประเมินเพื่อต่ออายุการรับรอง Recertification Assessment


บริษัท กรุงเทพอินเตอร์โปรดักส์ จำกัด ยินดีต้อนรับคณะผู้ตรวจประเมินระบบคุณภาพ ISO 9001:2015 ที่จะเข้าทำการตรวจประเมินเพื่อต่ออายุการรับรอง Recertification Assessment ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 นี้