อบรมวิชาการเกี่ยวกับกับการใช้วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์และการปฏิบัติที่ถูกต้องในห้องปฏิบัติการ(Laboratory)

เมื่อวันที่ 18 ธ.ค.2561 บริษัท กรุงเทพอินเตอร์โปรดักส์ โดยฝ่ายขายได้จัดฝึกอบรมการจัดเก็บตัวอย่างเลือดเพื่อให้ได้ผล LAB ที่ถูกต้อง ที่ รพ.เซ็นทรัลเยนเนอรัล
เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2561 Product Specialist บริษัท กรุงเทพอินเตอร์โปรดักส์ จำกัด ฝึกอบรมการจัดเก็บตัวอย่างเลือดเพื่อให้ได้ผล LAB ที่ถูกต้อง ให้แก่เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลกรุงเทพสนามจันทร์ นครปฐม
เมื่อวันที่ 18 พ.ย.2561 Product Specialist บริษัท กรุงเทพอินเตอร์ โปรดักส์ จำกัด ฝึกอบรมการจัดเก็บตัวอย่างเลือดเพื่อให้ได้ผล LAB ที่ถูกต้อง ให้แก่เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลกลาง
เมื่อวันที่ 10 พ.ค.2561 Product Specialist บริษัท กรุงเทพอินเตอร์โปรดักส์ จำกัด ฝึกอบรมการจัดเก็บตัวอย่างเลือดเพื่อให้ได้ผล LAB ที่ถูกต้อง ให้แก่เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลพุทธชินราช
เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2561 Product Specialist บริษัท กรุงเทพอินเตอร์โปรดักส์ จำกัด ฝึกอบรมการจัดเก็บตัวอย่างเลือดเพื่อให้ได้ผล LAB ที่ถูกต้อง ให้แก่เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์
เมื่อวันที่ 9 ก.พ.2561 Product Specialist และผู้แทนขายฯ บริษัท กรุงเทพอินเตอร์ โปรดักส์ จำกัด ฝึกอบรมการจัดเก็บตัวอย่างเลือดเพื่อให้ได้ผล LAB ที่ถูกต้อง ให้แก่เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลชลบุรี
เมื่อวันที่ 24 เม.ย.2561 บริษัท กรุงเทพอินเตอร์ โปรดักส์ จำกัด โดยผู้เชี่ยวชาญผลิตภัณฑ์และผู้แทนขายเขตกรุงเทพฯ ได้ร่วมกันเป็นวิทยากรฝึกอบรมการจัดเก็บตัวอย่างเลือดเพื่อให้ได้ผล LAB ที่ถูกต้อง ให้แก่เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลการุญเวชสุขาภิบาล 3